Beskrivning

  • Lämpligen diskas besticken först blandade i bestickkorgen BRB varefter de sorteras i de olika facken och diskas en andra gång.
  • Vikt 710 g.
  • Kapacitet: ca 250 bestick.
  • Yttermått: 430x210x155 mm (lxbxh).