Beskrivning

ACS400HC minskar helt den tidskrävande handsorteringen av bestick vilket innebär kostnadsbesparingar och ett mer rationellt flöde i diskrummet. Den helautomatiska besticksorteringsmaskinen kan användas i system tillsammans med bestickdiskmaskin eller helt fristående.

  • Kapacitet 3.000 - 5.000 bestickdelar/tim beroende på bestickens storlekt, vikt och form
  • Upp till 30 olika bestickset kan förprogrammeras
  • Så gott som alla bestick kan förprogrammeras så länge bestickens längd ej överstiger 215 mm

Fördelar

Smart med Dynamic Sorting

Tack vare Dynamic-funktionen indikerar sorteringsenheten själv när det är dags att byta ut fyllda lådor med sorterade bestick. Handhavandetiden minskas till otroligt låga 5 minuter per timme. Operatören kan alltså sköta besticksorteraren vid sidan av andra arbetsuppgifter.
 

Mellanlagring med buffertband.

Genom att använda buffertbandet till sorteraren för mellanlagring av diskade bestick kan sorteringen senareläggas för att jämna ut toppbelastningar i diskrummet. Arbetet kan på så sätt fördelas jämnare under dagen. Varje installation bör ha ett buffertband för att på så sätt erhålla en optimal lösning.

Besticksorteringsmaskinen imponerar

Det tidskrävande besticksorteringsmomentet ersätts av Wexiödisks besticksorterare. 

 

Kundcase

Hygienisk

Inga händer eller fingrar kommer i kontakt med de diskade besticken. Gästen är den förste som berör besticken efter att de passerat diskmaskinen, diskats och därefter slutsköljts i 85 gradigt färskvatten.