Beskrivning

Med Wexiödisk ACS 800 Dynamic besticksorterare minimeras den tidigare så tidskrävande handsorteringen av bestick. De rena och torra besticken matas automatiskt, via en buffertbana till maskinen.

ACS800 minskar helt den tidskrävande handsorteringen av bestick vilket innebär kostnadsbesparingar och ett mer rationellt flöde i diskrummet. Den helautomatiska besticksorteringsmaskinen kan användas i system tillsammans med bestickdiskmaskin eller helt fristående.

  • Kapacitet 2.500 - 3.600 bestickdelar/tim beroende på bestickens storlekt, vikt och form
  • Sorterar upp till åtta olika bestick (tesked, sked, gaffel, kniv)
  • Så gott som alla bestick kan förprogrammeras så länge bestickens längd ej överstiger 215 mm

Fördelar

Spara tid med Dynamic Sorting

Tack vare Dynamic-funktionen indikerar sorteringsenheten själv när det är dags att byta ut fyllda lådor med sorterade bestick. Handhavandetiden minskas till otroligt låga
5 minuter per timme. Operatören kan alltså sköta besticksorteraren vid sidan av andra arbetsuppgifter.
 

Professionellt flöde i diskrummet

Besticksorteraren kan med fördel kombineras med en bestickdiskmaskin WD-66CTS alternativt WD-ACS47D.
1. Odiskade bestick kan matas in i maskinen genom automatisk avplockning från bricka eller manuell inmatning i diskmaskinen.
2. För att få ett helautomatiskt och rationellt flöde i köket använd bestickdiskmaskin 
WD-ACS47D, brick- och bestickdiskmaskin WD-66CTS eller banddiskmaskin WD-BS.
3. Buffertbandet används för transport av rena och torra bestick från diskmaskinen till besticksorteraren samt för mellanlagring av bestick.
4. ACS800 besticksorterare: kapacitet 2 500–3 600 bestickdelar/tim beroende på bestickens storlek, vikt och form.
5. Rackvagnen används för både förvaring och transport av rena och sorterade bestick.

Besticksorteringsmaskinen imponerar

Det tidskrävande besticksorteringsmomentet ersätts av Wexiödisks besticksorterare. 

 

Mellanlagring med buffertband.

Genom att använda transportbandet till sorteraren för mellanlagring av diskade bestick kan sorteringen senareläggas för att jämna ut toppbelastningar i diskrummet. Arbetet kan på så sätt fördelas jämnare under dagen.

Kundcase

Hygienisk

Inga händer eller fingrar kommer i kontakt med de diskade besticken. Gästen är den förste som berör besticken efter att de passerat diskmaskinen, diskats och därefter slutsköljts i 85 gradigt färskvatten.