Nyhet

Tips & Tricks #11

Svaret på den frågan är förmodligen JA. Men det finns ett sätt för att förhindra att ångan blir ett problem i diskrummet. Vi tar reda på hur?

 

Helena Tranvik jobbar sedan ett par år på Wexiödisk med internationell försäljning och vi frågar henne om hennes bästa tips för att undvika ånga när man öppnar diskmaskinen efter diskningen. 

 

- En av våra "hemligheter" på Wexiödisk är funktionen ECO-FLOW. ECO-FLOW är ett smart värmeåtervinningssystem som uppfanns på Wexiödisk för många år sedan. ECO-FLOW funktionen innebär att energin från ångan används för att värma inkommande vatten till nästa disk. Mängden ånga i rummet och även behovet av ventilation minskar samtidigt som det ger en energibesparing. Torrare luft blåser in över diskgodset i diskmaskinen och disken torkar snabbare och mer effektivt. Idag säljer vi ett stort antal av våra huvdiskmaskiner med ECO-FLOW-funktionen och den fungerar mycket bra. Man kan även kombinera ECO-FLOW med automatisk huvlyft för en optimal lösning.

 

Har alla diskmaskiner i Wexiödisks sortiment funktionen ECO-FLOW?

- Ja, man kan säga att alla våra produkter är försedda med någon form av värmeåtervinning, ECO-FLOW, men funktionen ser lite olika ut från produkt till produkt beroende på maskinens konstruktion och design.

 

När tror du att ECO-FLOW är det absolut optimala valet?

- Jag skulle säga att det alltid är optimalt men om jag måste välja något ställe så är det i baren eller där diskmaskinen är synlig för gästerna i restaurangen. Personalen som arbetar i baren tar ofta hand om all glasdisk där och det är inte trevligt att serva gästerna med ansiktet fullt av ånga eller om baren blir ångfylld.

 


ECO-FLOW har utvecklats för att i första hand spara energi och för att förbättra arbetsmiljön. ECO-FLOW är ett smart värmeåtervinningssystem som innebär att du kan undvika obehaget med att få ånga i ansiktet och dessutom få ett behagligare klimat i diskrummet.

 

För mer om information om vårt miljötänk läs här