Enkät

 

Wexiödisk behöver din feedback!

 

Hej, vi är tacksamma för dina svar som ger oss möjlighet att förbättra oss samt att förstå marknaden och framtidens behov.
Dina svar behandlas konfidentiellt! Denna sida är inte publik och skickas endast till våra återförsäljare. Dina svar skriver du här nedan i rutorna. 

Tack för din hjälp!

 

Hur har supporten från Wexiödisk så långt fungerat under de speciella omständigheter som Covid-19 innebär?
Vad har fungerat bra / mindre bra? Information från oss? Leveranser? Support?

 

 

 

Feedback från marknaden angående trender och beteendemönster pga corona. Vilka "bestående" förändringar tror du att man kommer att se framöver?

 

 

 

Feedback från dig/din verksamhet angående vad man själv gjort för att få verksamheten att fungera.
Ge exempel på lyckade satsningar och initiativ.