PM i Växjö

Sedan början av 1990-talet har PM & Vänner byggt upp ett imponerande renommé. Genom en småländsk filosofi med skog, äng och sjö i fokus har de med sina topprestauranger satt Växjö på den gastronomiska kartan både nationellt och internationellt. 

150 ARBETSTIMMAR ATT ANVÄNDA TILL ANNAT 

Med en PRM-lösning ställer du smutsig disk direkt i diskkorgarna utan förspolning av pistoldusch. Du behöver inte heller diska direkt. PRM kan genom effektiv spolning hantera även intorkade matrester, vilket innebär att disken kan vänta. Med hjälp av avlastnings- och sorteringsbänkar får du ett effektivt flöde av diskgods från smutsig till ren sida och du slipper hala golv från pistolduschens vattenstänk. 


I köket sparas cirka 150 arbetstimmar per år och 35000 monotona rörelser försvinner om du diskar 100 korgar per dag i snitt. All denna tid kan användas till annat viktigt arbete i köket.