Nyhet

Tips & Tricks #1

Med Wexiödisks olika alternativ av hörnmatningar, kurvor och andra tillbehör blir arbetsmiljön i diskrummet än mer ergonomisk och effektiv. Ju tidigare vi kan planera diskutrymmet desto enklare blir det för användaren, logistiskt och ergonomiskt.

Oavsett hur ditt diskbehov eller diskrum ser ut kan vi hjälpa dig att hitta en lösning som utnyttjar ytan på bästa sätt. Till exempel kan våra olika tunneldiskmaskiner anpassas efter önskad diskkapacitet. Våra diskrumslösningar går att installera på flera olika sätt, både rakt och i hörn. Genom att olika zoner och tillbehör kan byggas till kan logistiken optimeras utifrån det utrymme som finns. 

Wexiödisks tunneldiskmaskin är i exemplet till vänster kompletterad med en förspolningsmaskin PRM60 för rakt montage. Rullbanorna längdanpassas efter diskkapaciteten samt utrymmet som finns att tillgå i diskrummet. I detta fall har även en sorteringsenhet anslutits.

Wexiödisks tunneldiskmaskin är i exemplet till höger kompletterad med en förspolningsmaskin PRM90 som är hörnmonterad. Rullbanorna längdanpassas efter diskkapaciteten samt utrymmet som finns att tillgå i diskrummet. I detta fall har även en sorteringsenhet anslutits.

Bättre arbetsmiljö med PRM

Med vår unika PRM förspolningsmaskin förspolas disken effektivt och ersätter på så sätt den manuella pistolduschen. Du sparar tid och vatten, slipper blöta golv och stänk samt minskar förslitningsskadorna utan de monotona rörelserna. Även skålar som placeras upp och ner spolas av effektivt. Det innebär att disktiden kan sänkas och du behöver mindre mängd diskmedel.

Ny smart funktion

Mindre smutsigt diskgods, som glas och brickor, behöver oftast inte förspolas. Genom att placera den typen av gods i en särskild diskkorg känner maskinen av det och korgen transporteras igenom utan att förspolningen aktiveras. På så sätt används inte vatten och energi i onödan.

Ett smart diskrum med glasdiskmaskinen i system

Med hjälp av kurvor och rullbanor som längdanpassas skapas kundanpassade diskrumslösningar. Nedan visar ett system där glasdiskmaskinen tar hand om de känsliga vinglasen till vänster. Resterande diskgods skickas åt höger vidare genom förspolningsmaskinen och därefter till tunneldiskmaskinen.

För att få mer information om smarta lösningar för ditt diskrum kontakta din närmaste återförsäljare här