Nyhet

Covid-19 ur ett HR-perspektiv

Vardagen för vår personalchef Camilla Andersson har förändrats sedan Coronautbrottet. Vi ställer frågan hur nya arbetsuppgifter och direktiv från myndigheter har påverkat hennes arbete under de senaste månaderna?

 

- Jo, mitt arbete har förändrats rejält och den uppkomna situtaionen är ju inget man är direkt förberedd på. Det är därför viktigt att vi hanterar coronakrisen så professionellt som möjligt genom att följa de direktiv som Folkhälsomyndigheten ger oss.

- Vi lägger extra tid på att ta enskilda medarbetares oro på allvar och vi har satt upp riktlinjer för hur vi agerar i olika situationer. Det är också viktigt att hantera situationen så lugnt och sakligt  som det går för att inte skapa panik, rykten och onödig oro.

 

Hur ser situationen ut på Wexiödisk just nu?

- Just nu är situationen här på Wexiödisk lugn och stabil och i vår produktion ser vi ingen större nedgång eller minskning fram till semestern. Vi ser istället en omfördelning från en produktgrupp till en annan. Samtidigt behöver vi ha en plan och beredskap om många skulle bli sjuka eller om omsättningen börjar sjunka mycket.

 

Sker det några konkreta förändringar för personalen på Wexiödisk?

- Vi tar tillfället i akt att kompetensutveckla medarbetare genom att t ex öka kunskaperna för fler på olika maskiner, utföra förbättringsprojekt och lära oss mer om produktflöden och el. Målet är att komma ur krisen utan att tappa personal och kompetens, och för att nå dit ser vi över omkostnader, investeringar, pausar påbörjade rekryteringar och satsar på den kompetenta och engagerade personal Wexiödisk redan har.

 

Ditt yrke är ansvarsfullt och viktigt i dessa tider. Hur hanterar du din egen utmaning ?

- I tider som dessa gäller det att vara flexibel, ta en vecka i taget och vara ödmjuk inför framtiden.