Storköksteknikerutbildning i Tumba

Storköksteknikerutbildning

2ba5fb2bbf storkokstekniker

Sista chansen!

Att bli Yh-utbildad storkökstekniker.

Publicerad: 2020-02-06

Xenter Yrkeshögskola, i Tumba utanför Stockholm, har tillsammans med branschen, fått tre beviljade startar av Myndigheten för Yrkeshögskolan att bedriva utbildning för Storkökstekniker.
Två starter är nu genomförda och kursstarten hösten 2020 är den enda som återstår.

Utbildningen är ett år, (40 veckor), varav 12 veckors praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete). Vi startade med en klass i augusti 2016 som examinerades juni 2017. Nu går en ny klass som startade i augusti 2017 och de kommer att examineras den 1 juni 2018, det vill säga är klara för anställning i branschen.

Mer om utbildningen samt din intresseanmälan gör du här.
Din intresse anmälan (som inte är bindande) vill Xenter ha senast den 3 april 2020.

Utbildningen Storkökstekniker är den enda i landet, varför den väl lämpar sig även för studeranden som kommer från hela Sverige. Du kan till exempel göra sin praktik på hemorten. Det gör att du endast har ca 27 veckor på plats i Stockholm. Som studerande har du rätt att söka studiemedel, CSN, för dessa studier.

Hur kan en vecka se ut under utbildningen?
Oftast har vi lektioner med både teori och praktik på tisdag, onsdag och torsdag. På måndagar och fredagar har vi lagt in så kallade självstudier, det vill säga att du som studerande kan vara på skolan och testa dina kunskaper praktiskt i vårt labb, göra eventuella uppgifter du fått. Annars lägger vi där också studiebesök, vi har gästföreläsningar med företag från branschen som kommer hit och berättar och visar vad de sysslar med. Det kan vara ett besök hos Hällde där vi får insikt i alla maskinernas funktioner och användningsområden, samt besök i verkstan där de tillverkas. Det kan också vara att ett företag besöker oss och har med sig någon maskin som de håller en kurs om.

Labbet
På skolan har vi ett eget labb där du som studerande får både praktiskt kunnande om maskinerna med coachning och hjälp från våra lärare som själva arbetat inom branschen. Du har möjlighet att själv meka och skruva med maskinerna utanför lektionstid då du har god tillgång till labbet på bra tider.

LIA – lärande i arbete, vår praktik
Praktiken är indelad i två olika perioder, en på hösten och en på våren. Du söker själv din LIA-plats, men får hjälp om det behövs från skolan. Branschens företag har i god tid talat om för skolan om de kan ta emot studeranden på praktik, samt hur många. Praktikplatser finns i hela landet.

Mer information om utbildningen kan du få från mig, Anna Hedrén, anna.hedren@xenter.se

Anna Hedrén
Utbildningsledare, Xenter YH
08 - 180 56 98


Informationsblad om utbildningen.
Uppladdad 2018-05-21.
Ladda ner (3,6 MB)