Storköksteknikerutbildning i Tumba

Storköksteknikerutbildning

 

Sista utbildningsstarten hösten 2020 inställd.!

Att bli Yh-utbildad storkökstekniker.

Publicerad: 2020-04-21

Xenter Yrkeshögskola, i Tumba utanför Stockholm, har tillsammans med branschen, fått tre beviljade startar av Myndigheten för Yrkeshögskolan att bedriva utbildning för Storkökstekniker.
Två starter är nu genomförda och kursstarten hösten 2020 var den enda som återstår.

På grund av för lite antal sökande vid föregående kursstart samt få inkomna anmälningar har beslut tagits att ej genomföra någon kursstart hösten 2020.

Mer information kan fås från Anna Hedrén.

Anna Hedrén
Utbildningsledare, Xenter YH
anna.hedren@xenter.se
08 - 180 56 98