Intern materialtransaktion MB21-8775

Signatur:

 

Från:

 

Till:   

 

Artikelnummer Antal

 

Materialet är plockat till servicebuss av mig.

Materialet skall reserveras till servicebuss (för plock av förrådet).

 

Meddelande till backoffice service:

 


Vid permanent lagerplacering i servicebuss.

Önskad beställningspunkt:

Önskad påfyllningskvantitet:

Lagerplats i buss: