Enkät Spotlights

Om Serviceportalen


Flytten till vår nya serviceportal, som vi även kallar AST (After Sales Tools) fortgår för att vara helt klar till årsskiftet 2022/2023. Redan idag använder ni delar av den för webshop, serienummersök och dokumentation.
När allt blir klart, så ska det räcka med inloggning till Wexiödisks servicesidor.

I samband med detta så har vi planer på att byta ut namnet på de tekniska meddelanden som ligger på hemsidan. Idag heter dessa Spotlight Service men för att eliminera förväxlingsrisken med mailen vi skickar ut så vill vi ändra namnet.

Vi har två förslag själva och ber er om hjälp att rösta på något av dessa eller komma med eget förslag.
Som tack för hjälpen så skickar vi er en snygg flasköppnare med Wexiödisk-logga.

Jag röstar på något av dessa förslag

 Servicebulletin

 Tekniskt meddelande

 Eget förslag

Mitt egna förslag är: 

Jag jobbar på (garantiservicefirma):

Flasköppnaren skickas till (Namn och fullständig adress):